Ông Trump đòi kiểm tra hồ sơ sức khỏe của bà Clinton