Ông Trump đề xuất mở phòng liên lạc tại Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ở DMZ hôm 30.6. Ảnh: Yonhap.
Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ở DMZ hôm 30.6. Ảnh: Yonhap.
Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ở DMZ hôm 30.6. Ảnh: Yonhap.
Lên top