Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Trump dập bụp máy khi điện đàm gay gắt với Thủ tướng Australia