Ông Trump: Đàm phán cứ đàm phán, Mỹ vẫn đánh thuế hàng Trung Quốc từ 1.9

Mỹ sẽ có đợt đánh thuế mới với hàng Trung Quốc từ 1.9. Ảnh: AFP.
Mỹ sẽ có đợt đánh thuế mới với hàng Trung Quốc từ 1.9. Ảnh: AFP.
Mỹ sẽ có đợt đánh thuế mới với hàng Trung Quốc từ 1.9. Ảnh: AFP.
Lên top