Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Trump đã mệt mỏi sau 3 tuần làm tổng thống?