Ông Trump chọn cựu điều hành “nhà tù đen” làm nữ tướng CIA