Ông Trump chọn ai thay thế cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn?