Ông Trump chịu áp lực điều tra, sa thải cố vấn an ninh quốc gia