Ông Trump cáo buộc hành động của tình báo Mỹ “gợi nhớ Đức Quốc Xã“