Ông Trump cảnh cáo khi Iran "phản công" phá ngưỡng làm giàu uranium

Ngày 1.7, Iran tuyên bố làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP.
Ngày 1.7, Iran tuyên bố làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP.
Ngày 1.7, Iran tuyên bố làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP.
Lên top