Ông Trump cam kết chuyển giao quyền lực "một cách trật tự" cho ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top