Ông Trump bổ nhiệm một loạt cựu cố vấn vào vị trí quan trọng

Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Kellyanne Conway vào vị trí mới trong chính quyền liên bang. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Kellyanne Conway vào vị trí mới trong chính quyền liên bang. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bà Kellyanne Conway vào vị trí mới trong chính quyền liên bang. Ảnh: AFP
Lên top