Ông Trump bình luận mới về tin Triều Tiên khôi phục cơ sở tên lửa

Một tên lửa liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Một tên lửa liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Một tên lửa liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Lên top