Ông Trump-Biden nỗ lực lần cuối trong bầu cử Thượng viện ở Georgia

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top