Ông Trump bị so sánh với “vụ thảm sát đêm thứ Bảy” của Nixon