Ông Trump bị cấm dùng Twitter để tránh “phỉ báng” đối thủ