Ông Trump bênh trợ lý quảng bá sản phẩm của Ivanka trên truyền hình