Ông Tập Cận Bình xoá nợ và viện trợ quân sự thêm cho Campuchia