Ông Tập Cận Bình tuyên bố thắng áp đảo với chiến dịch đả hổ diệt ruồi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
Lên top