Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc-Campuchia là láng giềng tốt, bạn bè tin cậy