Ông Tập Cận Bình: Trung - Nga bảo vệ thành quả chiến thắng Thế chiến 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top