Ông Tập Cận Bình gây bất ngờ khi mượn ý phim "Trò chơi vương quyền"

Ông Tập Cận Bình đề cập tới phim Trò chơi vương quyền trong một cuộc nói chuyện gần đây. Ảnh: AP.
Ông Tập Cận Bình đề cập tới phim Trò chơi vương quyền trong một cuộc nói chuyện gần đây. Ảnh: AP.
Ông Tập Cận Bình đề cập tới phim Trò chơi vương quyền trong một cuộc nói chuyện gần đây. Ảnh: AP.
Lên top