Ông Tập Cận Bình đề nghị lãnh đạo G20 “tránh nói chuyện trống rỗng“