Ông Tập Cận Bình chỉ định người thân tín làm Bí thư Trùng Khánh

Tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ. Ảnh: Reuters
Tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ. Ảnh: Reuters
Tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ. Ảnh: Reuters