Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Tập Cận Bình cảnh báo việc dùng quyền lực hợp pháp