Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Tập Cận Bình bắt đầu muốn can dự hồ sơ Ukraina