Ông Robert Mueller từ chức công tố viên đặc biệt

Ông Robert Mueller. Ảnh: AFP.
Ông Robert Mueller. Ảnh: AFP.
Ông Robert Mueller. Ảnh: AFP.
Lên top