Ông Rex Tillerson không nhắc tên Tổng thống Trump trong phát biểu đầu tiên sau khi bị sa thải

Ông Rex Tillerson không đề cập đến Tổng thống Donald Trump trong phát biểu chia tay. Ảnh: Reuters.
Ông Rex Tillerson không đề cập đến Tổng thống Donald Trump trong phát biểu chia tay. Ảnh: Reuters.
Ông Rex Tillerson không đề cập đến Tổng thống Donald Trump trong phát biểu chia tay. Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM