Ông Putin: Ông Kim Jong-un thắng ông Donald Trump 1-0

Ông Putin ca ngợi ông Kim Jong-un là chính trị gia có năng lực và trưởng thành. Ảnh: Sky News
Ông Putin ca ngợi ông Kim Jong-un là chính trị gia có năng lực và trưởng thành. Ảnh: Sky News
Ông Putin ca ngợi ông Kim Jong-un là chính trị gia có năng lực và trưởng thành. Ảnh: Sky News