Ông Putin lên kế hoạch hồi sinh KGB sau chiến thắng áp đảo ở Duma