Ông Putin: Không thể có 'khủng bố tốt' và "khủng bố xấu'