Ông Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Tổng thống Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea. Nguồn: Euronews
Tổng thống Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea. Nguồn: Euronews
Tổng thống Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea. Nguồn: Euronews
Lên top