Ông Putin đưa tên lửa mạnh bậc nhất thế giới đến Mátxcơva