Ông Putin đọc thông điệp liên bang: Gián đoạn quan hệ Nga - Mỹ sẽ dẫn tới thảm họa