Ông Pompeo mong thượng đỉnh Mỹ-Triều bàn tuyên bố kết thúc chiến tranh

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore tháng 6.2018. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore tháng 6.2018. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore tháng 6.2018. Ảnh: Reuters
Lên top