Ông Pence từ chối dự sự kiện có ông Trump phát biểu

Ông Mike Pence. Ảnh: AFP.
Ông Mike Pence. Ảnh: AFP.
Ông Mike Pence. Ảnh: AFP.
Lên top