Ông Pence nói về con ruồi trong cuộc tranh luận phó tổng thống Mỹ

Lên top