Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Cựu Tổng thống Barack Obama giục biến cái chết của George Floyd trở thành bước ngoặt thay đổi. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Barack Obama giục biến cái chết của George Floyd trở thành bước ngoặt thay đổi. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Barack Obama giục biến cái chết của George Floyd trở thành bước ngoặt thay đổi. Ảnh: AFP
Lên top