Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Obama vẫn gặp ông Duterte sau sự cố lăng nhục