Ông Obama và các cựu Tổng thống Mỹ tình nguyện quảng bá vaccine COVID-19

Từ trái qua phải: Các cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H. W. Bush, George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự buổi hòa nhạc cứu trợ bão ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Từ trái qua phải: Các cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H. W. Bush, George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự buổi hòa nhạc cứu trợ bão ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Từ trái qua phải: Các cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H. W. Bush, George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự buổi hòa nhạc cứu trợ bão ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Lên top