Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Obama “tả xung hữu đột” giúp bà Clinton