Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Obama ráo riết vận động phút chót cho bà Clinton