Ông Obama quay lại chính trường, thách thức Tổng thống Trump

Ông Obama quay lại chính trường vận động cho các ứng viên Dân chủ, thách thức ông Trump. Ảnh: YouTube
Ông Obama quay lại chính trường vận động cho các ứng viên Dân chủ, thách thức ông Trump. Ảnh: YouTube
Ông Obama quay lại chính trường vận động cho các ứng viên Dân chủ, thách thức ông Trump. Ảnh: YouTube
Lên top