Ông Obama liên hoàn công kích ông Trump hòng lật ngược thế cờ bầu cử

Ông Donald Trump và Barack Obama ráo riết vận động cho bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Independent.
Ông Donald Trump và Barack Obama ráo riết vận động cho bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Independent.
Ông Donald Trump và Barack Obama ráo riết vận động cho bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Independent.
Lên top