Ông Obama khích lệ phong trào phản đối lệnh nhập cảnh