Ông Obama chỉ trích việc ứng phó đại dịch COVID-19 của Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Lên top