Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Lên top