Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử tổng thống Pháp lần nữa