Ông Moon Jae-in và Kim Jong-un có thể không leo đến đỉnh núi thiêng Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy chào trên xe ô tô. Ảnh: Chosun.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy chào trên xe ô tô. Ảnh: Chosun.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy chào trên xe ô tô. Ảnh: Chosun.
Lên top