Ông McCain thừa nhận Nga đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Syria